ELECTROLUX HC THÁI THỊNH

TCL TÁM OANH HÒA BÌNH
March 11, 2016
AQUA VỊ XUYÊN BẮC GIANG
March 11, 2016

ELECTROLUX HC THÁI THỊNH

ELECTROLUX HC THÁI THỊNH

IMG_20170114_151707
IMG_20170114_151717
IMG_20170114_151710
IMG_20170114_151714