AQUA VỊ XUYÊN BẮC GIANG

ELECTROLUX HC THÁI THỊNH
March 11, 2016
TCL – SIÊU THỊ HC THANH HÓA – T 5/2017
June 25, 2017

AQUA VỊ XUYÊN BẮC GIANG

AQUA VỊ XUYÊN BẮC GIANG

IMG_20170114_151925
IMG_20170114_151717
IMG_20170114_151942